Det kompletta esportbolaget

Produktion // Events // Turneringar

Bolagsstyrning

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor.

Styrelsemedlemmar

Joakim Stenberg

Joakim Stenberg har en omfattande IT bakgrund, erfarenhet från tillverkare, distributörer och återförsäljare. Han var teknisk ansvarig för AMD i Norden och Baltikum mellan 2000-2007. Joakim var ansvarig för försäljning och marknadsföring på QPAD mellan 2011-2016. Eftergymnasiala studier i form av kurser; Ledarskap och kommunikation, Professionell försäljning och Retorik.

joakim@esenstudio.com

Per Hägerö

Per har en lång bakgrund inom IT-bran- schen som bland annat marknadschef och teknisk direktör för neXus och PortWise.
Per är för närvarandet direktör inom ASSA ABLOY koncernen.

Ulf Björnemark

Ulf har en bakgrund managementkonsult och en internationell karriär hos den världsledande datainsamlaren för marknadsundersökningar, Research Now SSI, där Ulf var nordenchef och medlem av den europeiska ledningsgruppen mellan 2007 och 2015.
Ulf har en lång erfarenhet av affärsutveckling och strategi och driver idag sponsringsbyrån Pack Train.

Christer Körnbäck

Christer är en av grundarna av ESEN. Han startade sin gamingkarriär på 80-talet när de första hemdatorerna blev populära.
Sedan dess har gaming och e-sport utgjort en stor del av Christers karriär och livsstil. År 1992 startade Christer sitt första företag, som sedermera utvecklades till QPAD Pro Gaming Gear, ett av världens första varumärken som tillverkade tillbehörsprodukter riktade mot gamers. Christer grundade studion som skapades för att marknadsföra det egna varumärket och som senare förvärvades av ESEN.

christer@esenstudio.com

Thomas Edselius

Under Thomas 30-åriga karriär har han jobbat med många multinationella företag inom olika sektorer såsom Linklaters Advokatbyrå, Omega SA och PriceWaterhouse AB.
Thomas har en stor erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling.
Thomas expertis inom ekonomiska system såsom SAP, Navision och Visma tillför Bolaget kunskap inom finansiella och strategiska verktyg.

Pressreleaser

Kursen